METHOD REMEMBERED Ⅱ

HOME | WORKS | EXHIBITION & INSTALLATION | 方法の記憶 Ⅱ

2000

METHOD REMEMBERED Ⅱ
EXHIBITION
ITALY/MILANO

方法の記憶 Ⅱ
展覧会
イタリア/ミラノ
 
Photo by Thomas Libiszewski